Ngũ giới để hoàn thiện nhân cách – Phần 6

Đạo Phật chủ trương giác ngộ, muốn được giác ngộ trước phải điềm đạm tỉnh sáng. Uống rượu vào gan ruột nóng bức, tâm trí quay cuồng, mất hết bình tĩnh không còn sáng suốt, trái hẳn mục đích giác ngộ

Ngũ giới để hoàn thiện nhân cách – Phần 5

Mỗi chúng ta cần phải tôn trọng sự thật, và để nuôi dưỡng lòng từ bi mỗi người cần tránh sự dối trá lừa gạt để không gây cho người khác sợ hãi, buồn phiền, đau khổ. Đây cũng là để bảo tồn sự trung tín trong xã hội, mọi người tin cậy, đoàn kết giữ cho xã hội được ổn cố, vì nếu một xã hội không ai tin ai thì mọi công việc từ nhỏ đến lớn đều thất bại.

Cảm nhận về tiểu thuyết “Kiêu hãnh và Định kiến”

Sự hoàn hảo của cuốn tiểu thuyết này thật đáng kinh ngạc và cho đến tận ngày nay, thật khó để tìm được một cuốn sách khác có cùng sự phát triển nhân vật, ẩn chứa sự phê phán, châm biếm xã hội với những tuyến nhân vật tuyệt vời được phát triển song song với một mối tình đẹp như được gột rửa linh hồn.

Ngũ giới để hoàn thiện nhân cách – Phần 4

Nên biết, việc dâm dục nếu chưa bị tiêm nhiễm thì thôi, khi đã bị tiêm nhiễm rồi thì bị nó trói cột rất chặt. Chừng ấy muốn thoát ly nó, hoặc muốn cắt đứt dây ái dục, thật không phải đơn giản, nên Đại Trí Độ Luận của tổ Long Thọ dạy: “Dâm dục tuy bất não chúng sanh, hệ phược cố vi đại tội” (dâm dục dù không não hại chúng sanh, nhưng có sức trói cột, nên tội ác rất lớn).

Ngũ giới để hoàn thiện nhân cách – Phần 3

Năm giới và mười điều thiện được xem là cơ sở thiết lập đạo đức Phật giáo thì giới thứ hai “Không trộm cắp” là nhằm đảm bảo tính công bình và hướng tâm con người đi đến sự vô tham, vô sân, vô si.

Ngũ giới để hoàn thiện nhân cách – Phần 2

Sự giữ giới không sát sinh nhằm mục đích bảo vệ công bằng, mọi chúng sanh đều muốn sống sợ chết, mọi chúng sanh đều có Phật tánh như nhau. Giữ giới không sát sinh là nuôi dưỡng lòng từ bi, người có lòng nhân không nỡ sát hại người hay vật.

Ngũ giới để hoàn thiện nhân cách – Phần 1

Mọi người đều nên thọ trì ngũ giới

Ngũ Giới tuy bắt nguồn từ Phật giáo, nhưng đây không chỉ là quy chuẩn dành riêng cho người con Phật mà còn là những giá trị căn bản nhất, là thước đo đạo đức của một con người.