Ba nghiệp, mười nghiệp và sáu đường

Chữ “Nghiệp” nguyên tiếng Phạn là Karma, Trung Hoa dịch là Nghiệp. Nghiệp là thói quen do ta thực hành liên tục một công việc nào đó trong một thời gian dài. Vậy nghiệp từ đâu mà có? Theo đó, trong nhà Phật có nói nghiệp đến từ ba nơi: thân, miệng và ý.

Đồi gió hú

Một tác phẩm lãng mạn, đầy chất thơ và tính triết lý, hãy đọc và cảm nhận một trong những mối tình đẹp nhất văn học cổ điển Anh!

Nghiệp báo và Luân hồi

Nghiệp báo

Nghiệp báo là nhân quả trong đường luân hồi. Nghiệp là những hoạt động về thân thể, về lời nói hay ý nghĩ, và cái kết quả đáp lại những hoạt động ấy được gọi là nghiệp báo.

Tam độc: Tham, Sân, Si

Tam độc là ba thứ ác độc mang đau khổ đến cho con người, phá hoại mọi hạnh phúc an vui của con người. Theo thứ tự thông thường của nó là Tham, Sân, Si; song đặt đúng trật tự từ gốc ra ngọn phải nói Si, Tham, Sân.

Cảm nhận về “Hai số phận – Kane and Abel”

Khi gấp cuốn sách này lại, bạn sẽ hiểu được rằng đây không phải là tác phẩm để đọc 1 lần, hãy đồng hành với hai nhân vật ở mỗi giai đoạn của cuộc đời bạn, thứ bạn học được sẽ nhiều hơn bạn nghĩ. Một tác phẩm nhân văn, giúp ta biết trân trọng những gì đang có và sống một cuộc đời đáng sống hơn, một tác phẩm giúp ta hiểu rằng đối thoại, chia sẻ là rất quan trọng, rằng sự tha thứ là cần thiết để gột rửa tâm hồn của chính mình.