Ba nghiệp, mười nghiệp và sáu đường

Chữ “Nghiệp” nguyên tiếng Phạn là Karma, Trung Hoa dịch là Nghiệp. Nghiệp là thói quen do ta thực hành liên tục một công việc nào đó trong một thời gian dài. Vậy nghiệp từ đâu mà có? Theo đó, trong nhà Phật có nói nghiệp đến từ ba nơi: thân, miệng và ý. 

Hôm nay chúng tôi sẽ gửi tới người đọc sơ đồ đi từ Ba nghiệp (là Nhân) tới Sáu đường (là Quả). Cùng với đó là mười nghiệp được phân tích chi tiết hơn từ ba nghiệp thân, khẩu ý. Sơ đồ này sẽ giúp người đọc có cái nhìn tổng quát hơn về Nhân và Quả trong cõi đời này. Từ đó giúp mỗi người tránh xa các điều ác, siêng làm các điều thiện.

Sơ đồ Tam nghiệp, thập nghiệp dữ lục đạo

Phụ chú: Theo phẩm Bồ-tát Ca-diếp thứ 5/12 trong Kinh Đại Bát Niết Bàn q.37 và Luận Đại Trí Độ q.30 có ghi: “Ngạ quỷ” thuộc về Hạ phẩm thập ác, còn “Súc sanh” thuộc về Trung phẩm thập ác.

Viết một bình luận